מי יבטיח את בריאות הישוב? [תמצית פרק של עבודת דוקטור בנושא: קופת חולים הכללית, התפתחותה ועיצובה כגורם המרכזי ביישוב היהודי בארץ, 1911-1937]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this