מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית

הדס שדר, חיים יעקובי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן במושג המודרניות בהקשרו האדריכלי וביחס שבין האדריכלות של מכונת המגורים – היא שיכון המגורים – ובין הדיירים. על בסיס ראיונות, איסוף נתונים תכנוניים ואישיים, עבודת ארכיון ותיעוד ויזואלי מציג המאמר שלושה אופנים המשרטטים את המתח בין המודרניזם האדריכלי כחלק ממהלך הגמוני ובין הדיירים ה"מסורתיים", שלא "צלחו" את פרויקט המודרניות. על בסיס הממצאים והדיון התיאורטי נבקש לנסח את יחסי הגומלין בין מכונת המגורים ובין פעולותיהם של הדיירים, שיצרו במרחב הביתי "מקום שלישי". מאמר זה נע בין הציר ההיסטורי-אדריכלי לציר החברתי-פוליטי, וכאן תרומתו הנוספת, שהרי גישה זו נעדרת לרוב מגוף הידע הקיים, שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה דיסציפלינרית יחידנית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)54-81
Number of pages28
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume16
Issue number1
StatePublished - 2014

Cite this