ממה נוטים הרואים בציונות קולוניאליזם להתעלם?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

עיקר נוכחתו של הדיון סביב השאלה באיזו מידה מהווה התנועה הציונית גלגול נוסף של הקולוניאליזם, מתמצת בפולמוס בין מה שמכונה 'היסטוריונים חדשים' ו'סוציולוגיים ביקורתיים' ל'היסטוריונים וסוציולוגים ממסדיים'. פולמוס ששורשיו היסטוריים ואידיאולוגיים המלווים את הציונות מרגעי הולדתה, שמקור של אחדים מהם בביקורת על היהדות עצמה, שנתגלגלה גם לכיוונים פוליטיים וחברתיים. אבל, גם שורשים היונקים מהתפתחותן של אסכולות מחקריות חדשות בתחומי הדעת הרלוונטיים, היוצרים תשתית לבנייתם של אותם ייצוגי עבר, שהם מושא הפולמוס ומפתחותיו ההסבריים. זו ביקורת על מה שהציונות ביקשה להיות ולא הייתה, ועל מה שציונות הייתה - אף שלא רצתה להיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאיש הנגב - ספר זאב צחור
Editorsדבורה הכהן, אניטה שפירא
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages331-369
Number of pages39
StatePublished - 2017

Cite this