ממולאים: המאכל האניגמטי

Translated title of the contribution: The Enigmatic Dish (in Hebrew)

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

אפשר לראות בממולאים מטפורה לפעולת
האכילה עצמה, שהיא, בעיקר, פעולה
חברתית-תרבותית מובהקת, המאופיינת
בהטמעה והכנסה אל תוך הגוף — חציית הגבול
)או המחיצה( שבין ה"ּפְנים" לבין ה"חוץ".
Translated title of the contributionThe Enigmatic Dish (in Hebrew)
Original languageHebrew
Pages (from-to)116-119
Number of pages4
JournalThe Poetry of Science
StatePublished - 2015

Cite this