מן העבודה במילון ההיסטורי - "לול" ו"בלול"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המלה "ובלולים", המופיעה פעם אחת במקרא : "... ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלשים" (מל"א ו, ח), היא קשה הן מצד גזרונה והן מצד משמעותה; מצד משמעותה: מפרשי מקרא ומילונאים, ראשונים ואחרונים, וכן התרגומים העתיקים, נחלקו בפירושה. מצד גיזרונה: אמנם הכל מסכימים כי הבי"ת היא מילת יחס, והמלה משתייכת לערך לול, אבל ללול לא נמצאה מקבילה בלשונות השמיות, שתהא קרובה לה בצורה ובמשמעות, ולא נמצא קשר אל איזה שורש שהוא בעברית. בקבעם את צורת המילה כ- לול התעלמו החוקרים מן הניקוד המוסמך של המלה במקרא שהוא ובלולים (דגש בלמ"ד השנייה). (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)225-227
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volumeלח
Issue numberג
StatePublished - 1974

Cite this