מסורת ומודרניות במחשבה הציונית-דתית בראשיתה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בעיקרו בהיסטוריה של רעיונות יותר מאשר בהיסטוריה ריאלית. כנקודת מוצא לדיון זה אני מבקש לקבוע את ההנחה, שהציונות הדתית היא תופעה מודרנית באותה מידה שהציונות בכללה היא תופעה מודרנית. יחד עם זאת, קביעת המודרניות של הציונות הדתית אינה מנתקת אותה מן הרציפות ההיסטורית של המסורת היהודית על ערכיה, מושגיה ואורח חייה, אשר יש לה השלכה ברורה על עמדתה של הציונות הדתית בכל השאלות שעלו על הפרק בדברי ימיה של התנועה הציונית בכלל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאידיאולוגיה ומדיניות ציונית
Subtitle of host publicationקובץ מאמרים
Editorsבן-ציון יהושע, אהרן קידר
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages21-41
Number of pages21
StatePublished - 1978

Cite this