מסחורה של מערכת הבריאות - תהליך ראוי או שגוי?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בשאלה אם תהליך מסחורה של מערכת הבריאות בישראל הינו תהליך שלילי או חיובי. מסחורם של שירותי הרווחה הינו אחד המאפיינים של המודל החברתי-הכלכלי הניאוליברלי. חיבור זה מנתח את השוני בין מערכת הבריאות לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי לבין מערכת הבריאות אחריו. המאמר מראה כי מסחורם של שירותי הבריאות התבטא בשלושה אופנים: ראשית, בהעברת מימונם של שירותי הבריאות מהממשלה לאזרחים; שנית, בהפרטת הבעלות על משאבי בריאות; ושלישית, באימוץ הערכים והתרבות הארגונית של המגזר העסקי על ידי מערכת הבריאות הציבורית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)277-293
Number of pages17
Journalמשפט ועסקים
Volume6
StatePublished - 2007

Cite this