מעמדן של שפות מיעוט בחברות שסועות: שפת האורדו בהודו והשפה הערבית בישראל בפרספקטיבה השוואתית

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Original languageEnglish
Publisherההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב
StatePublished - 2005

Cite this