מעמד הידע באקדמיה הישראלית: ישעיהו לייבוביץ, עמותת "בשער" והאתגר הפוסט-מודרני: ישעיהו לייבוביץ, עמותת "בשער" והאתגר הפוסט-מודרני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר דן המחבר במאבק על מעמד הידע באקדמיה, בחיבורו ידון בעמדות השונות בנושא, תוך עיון במקרה הספציפי של פרופסור ישעיהו לייבוביץ - נציג מובהק של אידיאולוגיית המדע השמרנית המקובלת.
Original languageHebrew
Title of host publicationקץ האקדמיה בישראל?
Editorsאילן גור-זאב
Pages252-274
Number of pages23
Volumeקץ האקדמיה בישראל?
StatePublished - 2005

Publication series

Nameעיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך
ISSN (Print)0793-4637

Cite this