מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל

יוסי יונה, יהודה גודמן

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מן התוכן: הספר מציג ניתוח מחקרי-ביקורתי הבא לערער על הבחנות מקובלות בחברה הישראלית בין דתיות לחילוניות. המאמרים בספר מציגים קשת רחבה של תחומים - פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ומראים עד כמה פרוצות ההגדרות החדות, באמצעותן מסווגות ומכוננות זהויות דתיות וחילוניות בחברה הישראלית. מאמרי הספר: דתיות וחילוניות בישראל - אפשרויות מבט אחרות; הגלימה, הכלוב וערפל הקדושה: השליחות הציונית במזרח כפרקטיקה גבולית בין "לאומיות חילונית" ל"תשוקה דתית"; הכנרת: קדושת המקום והלאום; "הו אדוני! עשני בלתי נראה": כנסיות אוונגליות ומהגרי עבודה במדינה יהודית; התנועה האסלאמית בישראל: בין דו לאומיות ומודרניות; "בחמש הדקות האלה שמתפללים - מנווטים את הטיל": חרדה, חרדיות וישראליות בדרשות רבנים על מלחמת המפרץ; "איים של קדושה בים של מציאות חילונית": ליברליזם פוליטי בהגותו של ישעיהו ליבוביץ; קמעות וליברליזם פוליטי: הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על פי תנועת ש"ס; נשות הכותל: פמיניזם רדיקלי כהזמנה לשיח ישראלי חדש? דתיות, מגדר ומעמד בעיירה מדברית; להבנתן של חילוניות ודתיות בישראל: תיזת החילון וחלופות מושגיות.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages422
StatePublished - 2004

Cite this