מערכות מתקדמות לאיטום גגות: ניתוח טכנו-כלכלי

יגאל שוחט, משה פוטרמן, ד רבקין, M Puterman, D Rabkin

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מערכות לאיטום גגות בבניינים מהוות חלק חשוב בתהליך ההקמה ובתפקוד השוטף של הבניין. ידוע כי בעיות האיטום בגגות מהוות מרכיב משמעותי בכשלים בבניינים חדשים. בשנים האחרונות חל גידול במספר החלופות לאיטום, כך שמתחייב ניתוח לבחינת החלופה המתאימה ויש לבחון את התאמת הפתרון בכל מקרה לתנאי הבניין. צרוף של שיקולים טכניים, תפקודיים וכלכליים חייב להילקח בחשבון. מחקר זה הינו ראשוני בכך שהוא מטפל בנושא מערכות איטום בראיה כוללנית המתייחסת להיבטים טכנולוגיים, לקיים של מערכות איטום ולהיבטים כלכליים. מטרת המחקר היתה לנתח את ההיבטים הטכנולוגיים, התפקודיים והכלכליים של מערכות לאיטום גגות בבניינים ולתרום בכך למניעת חלק ניכר מהכשלים במערכות איטום, כדי לקבל מערכות כלכליות שיתפקדו ללא כשלים לפרקי זמן של 15 עד 25 שנה. המחקר התבסס על נתונים אשר נועדו לענות על ההיבטים הבאים.
1. הגדת השיקולים בבחירת מערכת האיטום וקביעת משקלם היחסי.
2. היבטים טכנולוגיים וכלכליים של ביצוע האיטום
3. הערכת הקיים ומחזור החיים של מערכות שונות לאיטום גגות בבניינים
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherהמכון הלאומי לחקר הבנייה
Number of pages116
StatePublished - 2000

Cite this