מערכת הבריאות בישראל: מבט-על

ברוך לוי, נדב דוידוביץ

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

הסקירה פורשת מגמות, התפתחויות ונתונים עדכניים של מערכת הבריאות — הן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות והן על פני זמן. הסקירה מתבססת על המידע הזמין במסדי נתונים, במחקרים, בדוחות ובמסמכי מדיניות של גופים בין- לאומיים ורשויות בריאות לאומיות, בהם ארגון ה- OECD , ארגון הבריאות העולמי (WHO) , משרד הבריאות בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן על דוחות מבקר המדינה ועל פרסומים של בעלי עניין כגון משרד האוצר, קופות החולים, ההסתדרות הרפואית בישראל וארגוני בריאות אחרים השותפים לגיבוש מדיניות הבריאות בישראל ולהסדרתה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-84
Number of pages38
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2022

Cite this