מערכת החינוך הבדואית בנגב לקראת שנת ה- 2000: סוגיות ומגמות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

תיאור האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך הבדווית בישראל לקראת שנת ה-.2000 נטען, כי מערכת החינוך הבדווית בנגב סובלת מבעיות קשות המונעות ממנה להתפתח ולשפר את רמת השירותים. חסרים בה מבנים וציוד חינוכי, קיים מחסור חמור במורים בעלי הכשרה מתאימה, הקשרים בין בית-הספר לבין ההורים והקהילה חלשים מאוד ותדמיתו של בית-הספר הבדווי פגועה ביותר. על מנת להביא לשינוי במצב זה מערכת החינוך הבדווית צריכה לקבל משאבים אנושיים וחומריים שווים ברמתם האיכותית והכמותית לאלה של מערכת החינוך היהודית. כמו כן, יש לטפל באופן מיידי בנושא הנשירה, לאכוף את חוק חינוך חובה, להתאים את תכניות הלימודים לזהות ולתרבות הערבית, לפתח את החינוך הטכנולוגי והחקלאי ולהגביר את מעורבות ההורים והקהילה
Original languageHebrew
Title of host publicationילדים ובני נוער ערבים בישראל
Subtitle of host publicationממצב קיים לקראת סדר יום עתידי
Editorsח. אבו-עסבה
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ברוקדייל
Pages23-34
Number of pages12
StatePublished - 1998

Cite this