מערכת החינוך הערבית-בדואית בנגב בראייה מקומית: מציאות וצרכים

Translated title of the contribution: The Bedouin-Arab education system in the Negev from a local perspective

Research output: Book/ReportBookpeer-review

81 Downloads (Pure)

Abstract

מה יחסה של מערכת החינוך הישראלית למערכת החינוך הערבית־בדואית בנגב? מי למעשה שולט בה? אילו משאבים - תקציביים, אנושיים ופיזיים - מעמידה המדינה לרשותה? מי קובע את מטרות החינוך ואת תוכניות הלימודים? והעיקר - מדוע הישגי התלמידים הבדואים־ערבים בנגב, לאורך שנים, נמוכים מאוד בהשוואה לממוצע הארצי ולמגזרים אחרים בחברה הישראלית, לרבות המגזר הערבי? מחקר זה בוחן בעין ביקורתית את מערכת החינוך הערבית-בדואית בנגב ואת הגורמים המעכבים את התפתחותה. על בסיס ניתוח החסמים והאתגרים ועל סמך נתונים של משרד החינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגורמים אחרים, מוצעות במחקר גם המלצות אופרטיביות. המלצות אלו הן בבחינת פריצת דרך לסגירת הפערים בין מערכת החינוך הערבית למערכת החינוך העברית ולמימוש הפוטנציאל הטמון בהשכלה ובחינוך לקידום הקהילה הערבית־בדואית בנגב, להסתגלותה לסביבה החדשה והמשתנה ולהשתלבותה בחברה הישראלית ובשוק העבודה הישראלי.-- מן הכריכה האחורית
Translated title of the contributionThe Bedouin-Arab education system in the Negev from a local perspective
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages106
ISBN (Electronic)978-965-519-413-5
ISBN (Print)978-965-519-413-5
StatePublished - Mar 2023

Publication series

Nameמחקר מדיניות
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume186

Cite this