מערכת השעות ותרומתה ליציבות ושינוי בית הספר

עינב אהוד-גולדברג, דורית טובין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אפקטיביות בית הספר תלויה ביכולתו לעצב סביבה חינוכית המציגה יציבותו התמדה לצד גמישות והתאמה לנסיבות משתנות. אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על יכולת זו היא מערכת השעות. בהתבסס על תיאורית הרוטינה הארגונית, המחקר בחן את מבנה רוטינת מערכת השעות, הגורמים המשפיעים עליה ותרומתה ליציבות ושינוי בית הספר. זהו חקר מקרים מרובים שנערך בארבעה תיכונים גדולים. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות, תצפיות וניתוח מסמכי בית הספר, וניתוח הנתונים התנהל בתוך ובין המקרים. מהממצאים עולה שרוטינת מערכת השעות היא רוטינת אשכול המורכבת משתי רוטינת משנה של תכנון ותחזוקה. עוד נמצא כי גורמים חיצוניים המשפיעים על מערכת השעות הם משרד החינוך, הסכמי עבודה ואילוצי תשתיות, וגורמים פנימיים הם תפקוד רכז המערכת ונוהלי הפקת הלקחים. מערכת השעות משפיעה על יציבות בית הספר באמצעות הבנייה בהירה של סביבת הלמידה, ועל גמישותו באמצעות התאמה לאילוצים. המסקנה היא שהחלוקה בין רוטינות המשנה באשכול מערכת השעות מאפשר יציבות ושינוי שמקדמים את אפקטיביות בית הספר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)257-283
Number of pages27
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume37
StatePublished - 2022

Cite this