מצב ההשכלה של בוגרי השמות בתום תקופת ההשמה והשתלבותם בהשכלה גבוהה: סקירת ספרות

רמי בנבנישתי, יפית סולימני-אעידן, רעות שפילברג, ערן מלקמן, תהילה רפאלי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

צעירים העוזבים את מסגרות ההשמה החוץ-ביתיות הם אחת האוכלוסיות הפגיעות ביותר בחברה. מחקרים רבים העוסקים במצבם של צעירים אלו בהמשך חייהם, לאחר שעזבו את מסגרות ההשמה, מעידים על הסתגלות והישגים נמוכים בתחומי החיים השונים, בהשוואה לקבוצות אחרות של בני גילם בחברה. בשני העשורים האחרונים, ניתנת תשומת לב הולכת וגוברת להשכלה של בוגרי פנימיות ולהישגיהם הלימודיים בתקופת הבגרות, היות ונראה כי הם מועדים לכישלון בתחום זה. להישגיהם הלימודיים של הבוגרים וליכולתם לרכוש השכלה גבוהה ישנה השפעה מכרעת על יכולתם להשתלב חברתית, להתקדם כלכלית ולשבור את מעגל העוני. מחקרים מראים כי לרכישת השכלה גבוהה תיתכן השפעה על מצבם הכלכלי של צעירים בעתיד. מעבר לכך, מצביעים המחקרים על כך שלהשכלה גבוהה יתרונות נוספים עבור הצעירים והחברה עצמה, ביניהם בריאות טובה יותר ומעורבות חברתית גבוהה יותר. בסקירה זו מוצג מצב ההשכלה בקרב צעירים לאחר שסיימו את שהותם במסגרות ההשמה השונות, מפורטים האתגרים והקשיים העומדים בפני הבוגרים בבואם לרכוש השכלה, ומוצג בקצרה מידע על חקיקה ומדיניות שנועדו להגביר את ההשתתפות של בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות במסגרות של השכלה על-תיכונית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-10
Number of pages6
Journalאפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
Volume27
StatePublished - 2016

Cite this