מצדה מנקודת המבט הרומית לאור החפירות במערכת המצור

בני ארובס, חיים גולדפוס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מסכם פעילות של חפירות שבוצאו בקיץ 1995 בחלק ממערכת המצור הרומי על מצדה. החפירות נעשו במספר מבנים במחנה המצור ובסוללת התקיפה שבנה הצבא הרומי על גבי שלוחת סלע טבעית, שבלטה מהר מצדה לכוון צפון-מערב. הודגש במאמר הפער שבין העדות הארכיאולוגית לבין תאור השלבים הסופיים של פעולת המצור הרומי אצל יוספוס פלביוס. כמו-כן מציין המאמר את העדרן של עדויות ארכיאולוגיות משמעותיות שיש בכוחן לתמוך ולאשש את התיאור שמוסר יוספוס על מהלך הפריצה של הרומאים אל המבצר, כגון עדויות לשריפת חומת העץ, ראשי חצים וקטפולטות, אבני בליסטראות או כל ממצא אחר האופייני כל כך לשדות מערכה.יחד עם זאת, העדר חלק ניכר מחומת הסוגרים שהקיפה את מצדה, בקטע הנמצא מעל לסוללת ההתקפה הרומית ועד לאיזור השער המערבי, אין בו להעיד בהכרח, כפי שנוהגים לטעון, על פריצת החומה באזור זה על ידי הצבא הרומי. קשה לקבל טענה זו, ונראה שהעדרה של החומה הוא תוצאה של פעילות בנייה מאסיבית באזור בתקופה הביזאנטית, ואבני החומה פורקו לשם בניית מנזר על מבניו השונים. למיטב הערכתנו, כותב המחבר, הנתונים הארכיאולוגיים מלמדים שמלאכת בניית הסוללה לא הושלמה מעולם, לפחות לא באופן שיאפשר את קיומו של שלב קרב הפריצה האחרון כפי שעולה מתיאורו הדרמטי של יוספוס.
Original languageHebrew
Title of host publicationאור למאיר
Publisherמחקרים במקרא
Pages19-32
Number of pages14
ISBN (Print)9789655360073
StatePublished - 2010

Cite this