'משה כתב ספרו ופרשת בלעם': לשאלת אזכורה של פרשת בלעם בבבא בתרא יד ע"ב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בברייתא הידועה המפרטת את כותבי ספרי המקרא נאמר ש'משה כתב ספרו ופרשת בלעם' (בבא בתרא יד ע"ב). אזכורה של פרשת בלעם בין ספרי המקרא עורר את תמיהתם של חכמים ופרשנים. הדיון באזכור זה החל בימי הביניים, שב ועלה בעת החדשה המוקדמת, ובמאתיים השנים האחרונות עסקו בו מאות חכמים. המאמר מפרט את עמדתם של החכמים המרכזיים שעסקו בשאלה, מתחקה אחר שיקוליהם ומציג את עיקר ההתפתחויות בסוגיה. המאמר מתייחס בין היתר, להשקפותיהם בנוגע לסוגיה של צדוק הכהן מלובלין, מהרי"ל דיסקין, יצחק גואיטה, דוד גולומב, שניאור ליימן, שמעון ספירו, ריטב"א, שמואל רוזנפלד, מנחם ציוני, מנחם עזריה מפאנו, צבי הירש חיות, שלמה צבי שי"ק, אליעזר אשכנזי, כהנא דוד. המאמר מתייחס גם לסוגיית הזיקה האפשרית שבין פרשת בלעם לספר יהושע, ספר איוב וספר דברים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-40
Number of pages40
JournalJSIJ
Volume18
StatePublished - 2020

Cite this