משיחיות וממלכתיות: בן גוריון והאינטלקטואלים בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

האם תתכן משיחיות חילונית בימינו? מהו מחירה? מה בין המשיחיות האוניברסלית של דוד בן גוריון למשיחיות הכנענית של גוש אמונים? המשיחיות החילונית היא המפתח להבנת מחויבתו החברתית והפוליטית של מייסד המדינה. 'משיחיות וממלכתיות' מבקש להעמיק חקר ברעיון המשיחי לאחר חידושה של הממלכתיות היהודית בישראל. הספר מביא לראשונה לפני הקורא, בצורה שיטתית, את רשימותיו והתכתבויותיו של בן גוריון בסוגיית המשיחיות, תוך כדי פירושן מחדש בהקשר מחקרי עדכני של תאולוגיה פוליטית. הפולמוס שנערך בשנות החמישים ובראשית שנות השישים בנושא המשיחיות, היה אחד החשובים והעמוקים בהיסטוריה האינטלקטואלית הישראלית. בן גוריון בחר ללבן את הסוגיה עם סופרים, פילוסופים, היסטוריונים ואנשי מדע. אינטלקטואלים כמו גרשם שלום, מרטין בובר, יעקב טלמון, נתן רוטנשטרייך, עקיבא ארנסט סימון, ברוך קורצווייל ואחרים הזהירו מגלגולה של השפה המשיחית לשפה פוליטית. בן - גוריון השיב להם בסערה. התוצאה היא שיח ציבורי מרתק שלא רבים נודעו כמותו מאז.
Original languageHebrew
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Number of pages470
ISBN (Electronic)9655100227
StatePublished - 2003

Cite this