משכונת הרכבת לנווה שלום: תכנון, שונות והזכות לעיר

חיים יעקובי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המחבר טוען כי תכנון מרחבי עשוי לשמש כלי יעיל למימוש הזכות לעיר, בתנאי שנוסף על התייחסות לצרכים תכנוניים אוניברסליים יובאו בחשבון צרכים תכנוניים הנגזרים ממאפייני השונות התרבותית של הקבוצות שבעבורן נועד התכנון. המאמר מרחיב את הדיון בזכות לעיר מעבר לממד הפוליטי-הכלכלי ומציג, לשם כך, פרוייקט תכנוני ספציפי המספק דוגמה ליוזמה של הרשויות. בפרוייקט זה פונו משפחות ערביות משכונת הרכבת לשכונת נווה שלום בעיר המעורבת לוד. המאמר מבוסס על עבודת שדה בעיר לוד, בה רואיינו תושבים, פעילי אירגונים ואנשי ממסד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)21-32
Number of pages12
Journalמכאן: כתב עת מטעם עדאלה לענייני קרקע, תכנון וצדק
Volume1
StatePublished - 2006

Cite this