משלום למלחמה ולשואה: אירופה, אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה-20, טוטליטריות ושואה

קציעה אביאלי-טביביאן, רפאל ואגו, אסתר מאיר-גליצנשטין

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר דן באירועים הדרמטיים שעיצבו את פני המאה ה-20 וקבעו גורלות של מדינות, של עמים ושל יחידים. במרכזו של הספר - מבט אל העולם היהודי ערב עליית הנאצים לשלטון ואל שואת העם היהודי. הסיפור ההיסטורי מציג תליינים מול קורבנות, מנהיגים מול אזרחים, ומעלה שאלות נוקבות לגבי הרוע האנושי, האדישות וההתעלמות. התוכן: יחידה 1. מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם (1939-1918) - יחידה 2. התבססות הנאציזם בגרמניה (1939-1933) - יחידה 3. מלחמה ושואה: הדרך אל הפתרון הסופי - יחידה 4. מרד, הצלה ושחרור.

A textbook for Israeli high school students. Contents: Unit 1. National Minorities between the Two World Wars (1918-1939 - Unit 2. The Entrenchment of Nazism in Germany (1933-1939) - Unit 3. War and the Shoah: The Road to the Final Solution - Unit 4. Resistance, Rescue and Liberation.
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת אביב
Publisherמטח-המרכז לטכנולוגיה חינוכית
Number of pages324
StatePublished - 2009

Publication series

Nameמסעות בזמן
Publisherמטח-המרכז לטכנולוגיה חינוכית
Volume4

Cite this