"משני צידי המתרס": תפיסותיהם של בעלי תפקידים אקדמיים בכירים במכללות להכשרת מורים ביחס לשילוב טכנולוגיה בהוראה במהלך מגפת הקורונה (מאמר קצר)

מירב חיאק, אורית אבידב-אונגר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

מטרת המחקר לבחון את תפיסתם של בעלי תפקידים אקדמיים בכירים, בהם קובעי המדיניות במכללות להכשרת מורים ביחס לשילוב טכנולוגיה בהכשרת מורים והמעבר להוראה מרחוק בזמן מגפת הקורונה. במסגרת מחקר איכותני זה, רואיינו בראיון עומק מובנה למחצה 25 בעלי תפקידים בכירים מ-13 מכללות להכשרת מורים בישראל. מניתוח הממצאים עולה תמה מרכזיתאותה כיננו: "משני צידי המתרס", תמה המביעה רעיון של ניגודיות, סתירה הנעה בין תפיסות מנוגדות של בעלי התפקידים מחד, ונקודות ההשקה ביניהן מאידך. התמה "משני צידי המתרס"מביעה את הרעיון המרכזי שסביבן מתארגנות שלוש התמות הנוספות שנמצאו: בין מדיניות "מלמעלה למטה" ל"מלמטה למעלה", בין שימור לחדשנות ובין משבר לצמיחה. ממצאי המחקר מצביעים כי בעת משבר מצטמצמת הקוטביות בסוגיות המהותיות להתנהלותו של הארגון ונוצר תמהיל בין הקטבים לכדי מציאות חדשה בה קיים שילוב בין הדיכוטומיות השונות. ברמה היישומית, ממצאי המחקר עשויים להשליך על תפקידם של קובעי המדיניות במכללות בהתוויית חזון ותוכניות פעולה בשיתוף עמיתים המאפשרות מעבר ממצב של ניהול משברים לטרנספורמציה של חדשנות בזמן המשבר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי
Subtitle of host publicationספר הכנס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
Editorsיורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages140-146
Volume17 (2022), עמ' ע140-ע146
StatePublished - Feb 2022

Keywords

 • מכללות להכשרת מורים וגננות
 • קורונה (מחלה)
 • טכנולוגיה חינוכית
 • הכשרת מורים
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • מרצים
 • Lecturers
 • Computer-assisted instruction
 • Teachers -- Training of
 • Educational technology
 • Teachers colleges

Cite this