משנתה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההיסטורי והחברתי.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageHebrew
Pages (from-to)125-175
Number of pages51
Journalפעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
Issue number118
StatePublished - 2009

Cite this