משפייר לרגנסבורג: נדודי משפחת החסיד מחבל הריין לחבר הדונאו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סיפור הגירתה של משפחת החסיד לבית קלונימוס מן המרכז היהודי האשכנזי בחבל הריין לרגנסבורג שעל נהר הדנובה במהלך המאה השתים עשרה הוא אחד מהסיפורים המכוננים של התרבות היהודית באשכנז בימי הביניים. המקור העיקרי על הגירה זו הוא תשובת רש"ל (ר' שלמה לוריא, פולין המאה השש עשרה), ורבים זיהו את המהגר הנזכר בה כר' יהודה החסיד. המאמר בוחן מחדש זיהוי זה ומציע קריאה אפשרית אחרת, שההגירה הייתה לפני הזמן המקובל והמהגר היה אבי משפחת החסיד, ר' שמואל בן קלונימוס. המאמר מראה שהקדמת זמן ההגירה עולה בקנה אחד עם אישיותו של ר' שמואל כפי שהיא מצטיירת במקורות אחרים. העתקת העקירה דור אחד לאחור גם מקבילה למועד הגירתם של רבנים אחרים מן האזורים המערביים של צרפת ומן הריינוס לעמק הדנובה ולראשית התהוותו של מרכז יהודי בולט ברגנסבורג.
Original languageHebrew
Pages (from-to)149-176
Number of pages28
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume81
Issue number2
StatePublished - 2016

Cite this