מתי נבנו טרסות חקלאיות בהרי ירושלים? המקרה של נחל רפאים

יובל גדות, אורי דוידוביץ', גדעון אבני, יואב אבני, אסף אברהם, שועה קיסילביץ', דניאל עין מור, נעמי פורת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

טרסות חקלאיות הינן המרכיב השכיח ביותר בנוף ההררי הסובב את הים התיכון בכלל, ובזה המאפיין את הרי ירושלים בפרט. ראשית תקופת חקלאות הטרסות הכרוכה בהסבה של מדרונות טבעיים לסדרות שלחים מדורגות, היוותה נקודת אל-חזור ביחסי האדם והסביבה. המאמר מציג את תוצאות מחקר באחד מארבעת תאי השטח שהוגדרו. המאמר יציג את סביבת המחקר ואת תולדות המחקר הארכיאולוגי בו כמו את התוצאות שהושגו עד כה ואת משמעותן להבנת התפתחות הנוף החקלאי של הרי ירושלים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה
Pagesט' (2015), 118-142
StatePublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this