נוסחי ברכת "אהבה" בערבית לאור קטעי הסידורים מן הגניזה הקהירית

Translated title of the contribution: The Versions of the "Ahava" Blessing for the Evening Service According to the Cairo Genizah Prayer-Books (Heb.)

שמעון פוגל, אורי ארליך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מתחקה אחרי נוסח ברכת "אהבה" לקריאת שמע של ערבית, כפי שהוא עולה מקטעי הסידורים שנמצאו בגניזה הקהירית. בעשורים הראשונים לחקר הגניזה התפרסמו קטעי סידורים בודדים ובהם נוסחים של הברכה השונים זה מזה, ושונים מן הנוסחים שמאוחר יותר התקבעו בסידורים המודפסים. בחינה של למעלה מתשעים קטעי גניזה שבהם מובא נוסח הברכה אפשר מבט רחב ומבוסס יותר על הנוסחים שנהגו ותפוצתם. ניתוח הקטעים מלמד כי ניתן למיין את נוסחי הקבע המיוצגים בגניזה לשלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה האחת, שכוללת את מרבית הקטעים, משקפת את המנהג הבבלי. הקבוצה השנייה היא המנהג הארץ ישראלי העיקרי וקבוצה שלישית הבאה גם היא בסידורים ארץ ישראליים משקפת נוסח מעורב משני הנוסחים העיקריים. בין שני נוסחים אלה קיימת קרבה לשונית רבה המאפשרת לשער את קיומו של נוסח קדום משותף, גם אם אין לדעת אימתי תגבש ( מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Versions of the "Ahava" Blessing for the Evening Service According to the Cairo Genizah Prayer-Books (Heb.)
Original languageHebrew
Pages (from-to)175-196
Number of pages22
Journalאוקימתא
Volume7
StatePublished - 2021

Cite this