נחל קדרון - פואטיקה של מקום: "רחובות הנהר" בתווך שבין "אימה גדולה וירח" לבין "לסעיף סלע עיטם"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

החשיבה הציורית הנושאת יחס חזק למקום מלווה את אצ"ג לאורך כל שירתו. אחת מנקודות הכובד הפנימיות המרכזיות האלה היא נחל קדרון. נחל קדרון הוא רכיב אחד בתוך מערכת המלים המורכבת של שפה גאוגרפית שלמה. המרכיב הבודד מובן מתוך הזיקות שהוא יוצר אל נקודות מוקד נוספות בשפת הגאוגרפיה הקדושה, הפרטית, של אצ"ג, היונק מקריאת עומק חווייתית ולמדנית במקרא, במשנה ובברית החדשה. נקודות המוקד הנוספות הן: הר הזיתים, המקדש, הכותל, ירושלים, עין עיטם. השיח שקושר את הקצווות למקום הוא לעתים שיח בין השוליים למרכז אבל בעיקר הוא שיח של משמעויות: חורבן, פולחן, טהרה, כפרה ובגידה - המאמר מנסה לברר מה מקומו של נחל קדרון בתחביר הפנימי הפואטי של שירת אצ"ג.
Original languageHebrew
Title of host publicationרחובות הנהר לאורי צבי גרינברג
Subtitle of host publicationמחקרים ותעודות
Editorsאבידב ליפסקר, תמר וולף-מונזון
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages159-185
Number of pages27
ISBN (Print)9652263141
StatePublished - 2007

Cite this