ניבוי תוצאות שיקום בקרב מבוגרים עם הידרדרות תפקודית לאחר אשפוז אקוטי באמצעות Modified Rivermead Mobility Index

Translated title of the contribution: Patients with Functional Deterioration Following Acute Hospitalization using the Modified Rivermead Mobility Index

דוד יעקב, ענת שעשוע, מלכה אטלי, לאוניד קליחמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: שיקום מולטי-דסיפלינרי מוכח כיעיל בקרב אוכלוסייה מבוגרת, אולם קיים קושי בניבוי הצלחת השיקום. תהליך השיקום מאפשר למטופלים לשפר את תפקודם ובכך לשמר את עצמאותם ולהפחית את התלות בסביבה ובמערכת הבריאות.מטרה: להעריך את יכולת הניבוי של הצלחה בשיקום על ידי (MRMI) Modified Rivermead Mobility index בצרוף משתני גיל ומצב קוגניטיבי בקרב מטופלים עם ירידה תפקודית לאחר מחלה חריפה במחלקה האקוטית: הפנימית ופנימית גריאטרית.שיטות: מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי, הכולל את מבוטחי קופת חולים “כללית” אשר אושפזו בבית החולים “קפלן” והמשיכו תהליך שיקומי בבית החולים השיקומי “הרצפלד”. במחקר בוצע איסוף נתונים וניתוח סטטיסטי של המידע הקיים ברשומות הרפואיות. היכולת התפקודית הוערכה בעת האשפוז האקוטי באמצעות MRMI ובתום האשפוז השיקומי באמצעות Functional Independence Measure (FIM). ההצלחה בשיקום הוגדרה באמצעות אחת מארבע אפשרויות: (1) השגת מטרות תפקודיות לטווח הקצר שנקבעו על ידי הפיזיותרפיסט במסגרת השיקום האשפוזי; (2) השבת יכולת הליכה או שיפורה בתום תהליך השיקום; (3) שיפור של 23≤ נקודות במבחן Functional Independence Measure (FIM) לפני ואחרי השיקום; (4) הצלחה בשלושת האפשרויות יחדיו.תוצאות: נמצאו ארבעה מודלים מנבאים (Area Under Curve >0.7) בהתאמה לאופן הגדרת הצלחת השיקום. המודל הבולט מבין ארבעת המודלים Pv<0.001, AUC=0.84)) מנבא את הצלחת המטופל בהשבת יכולת ההליכה ואף שיפורה על פי שלושה מדדים: יכולת ההליכה של המטופל טרם אשפוזו האקוטי, זמן האשפוז במסגרת השיקום ורמתו הקוגניטיבית על פי Mini-Mental State Examination (MMSE). מדד MMSE מופיע בכל ארבעת המודלים ונמצא מובהק (Pv<0.05) בשלושה מתוך ארבעת המודלים.מסקנות: מדד MRMI לא נמצא כמנבא הצלחה בשיקום. עם זאת, נמצא כי לרמה הקוגניטיבית חלק בלתי נפרד מהצלחת תהליך השיקום. אף על פי כן, קיימת שונות במדדים המנבאים הצלחה בשיקום בהתאם לאופן הגדרתה, ולכן יש לאתר מדדי תוצאה תקפים להצלחה בשיקום טרם מציאת מדדי ניבוי.//שיקום מולטי-דסיפלינרי מוכח כיעיל בקרב אוכלוסייה מבוגרת, אולם קיים קושי בניבוי הצלחת השיקום. תהליך השיקום מאפשר למטופלים לשפר את תפקודם ובכך לשמר את עצמאותם ולהפחית את התלות בסביבה ובמערכת הבריאות. מטרת המחקר היא להעריך את יכולת הניבוי של הצלחה בשיקום על ידי Modified Rivermead Mobility Index (MRMI) בצרוף משתני גיל ומצב קוגנטיבי בקרב מטופלים עם ירידה תפקודית לאחר מחלה חריפה במחלקה האקוטית: הפנימית והפנימית גריאטרית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionPatients with Functional Deterioration Following Acute Hospitalization using the Modified Rivermead Mobility Index
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-157
Number of pages23
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeנ
Issue number1-2
StatePublished - 2023

Cite this