ניתוח התעשייה בנגב בשנות השבעים וההשלכות לשנות השמונים

ג'ימי וינבלט, ישראל לוסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המאמר היא להציג בצורה כוללת את התעשייה בנגב לפי פירוט של ענפי משנה עיקריים, תוך השוואתם עם התעשייה בשאר הארץ. המאמר מציג את הנתונים העיקריים המאפיינים תעשייה: תפוקה, תשומות העבודה ומלאי ההון. לאחר מכן מציג המאמר מספר יחסים כלכליים (למשל, הון לעובד, תפוקה לעובד, פריון העבודה, שכר ממוצע ליום עבודה) אשר השוואתם עם שאר הארץ מצביעה על היחוד של התעשייה בנגב. לאור נתונים אלו מחושב מדד של יעילות היצור, אשר מאפשר השוואת יעילות השימוש בגורמי היצור בנגב לעומת התעשייה בשאר הארץ. חלק הסיכום של המאמר, דן בתופעה העיקרית המאפינת את התעשייה בנגב: התפתחות בקצב איטי מאשר קצב ההתפתחות בשאר הארץ. המאמר מציג את הגורמים לתופעה זאת, דן בשאלה האם יש כאן "הפליה לרעה" של הנגב ומציע כיווני התפתחות שיחזירו את התעשייה בנגב לקצב צמיחה מהיר.

Original languageHebrew
Pages (from-to)522-532
Number of pages11
Journalרבעון לכלכלה
Issue number128
StatePublished - 1986

Cite this