ניתוח טכנו-כלכלי של חלופות צנרת מים בבנייני מגורים

משה פוטרמן, יגאל שוחט

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מערכת הצנרת לאספקת מים ביתית היא אחת המערכות המרכזיות והמורכבות במבנה הביתי הטיפוסי. התקנת מערכת זו משפיעה על בניית המבנה כולו ומהווה נדבך חשוב בהקמת המבנה ובתפקודו. למערכת הצנרת בשקל בקביעת אורך חיי המבנה ורמת תפקודו נוכח העובדה כי לכשל במערכת הצנרת יש השלכות לא רק על התפקוד הישיר שלה אלא גם על המבנה כולו (נזילות במערכת זו עלולות לחדור מתחת לריצוף אל תוך הקירות ואף אל חוש המבנה).
המערכות לאספקת מים במבנים מוליכות מים קרים וחמים בלחץ של רשת המים המקומית (1-6 בר). במערכות מופיעים כשלים לא מעטים הגורמים לאי-נעימות ולנזקים ואשר מקורם בתכן לקוי, ביצוע כושל או תפקוד לקוי וקיים קצר של חומרי ואבזרי הצנרת.
מעבודה שנעשתה במכון לחקר הבנייה ואשר סקרה עלויות הקמה ואחזקה של מבנים מסוגים שונים עולה כי החלק היחסי של מערכת התבוראה (צנרת מי השתייה ונצרת מי הדלוחין והשופכין) בבניין מגורים רב-קומות הוא כ- 10% מעלות ההקמה הכוללת, בעוד שהחלק היחסי של מערכות אלה בעלויות האחזקה מגיע ליותר מ-22%. כלומר עלויות האחזקה של מערכת הצנרת במבנה במהלך חיי המבנה גבוהות יחסית. מימצא זה מדגיש את החשיבות הרבה של התפקוד התקין והקיים לאור זמן של מערכת המים במבנים.
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherהמכון הלאומי לחקר הבנייה
Number of pages89
StatePublished - 2002

Cite this