'נלחמות בבערות ובהרגלים נחשלים': תפיסות ופרטיקות של אחיות ורופאים כלפי עולים בעלייה הגדולה של שנות החמישים

שחלב סטולר-ליס, שפרה שורץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בהמשך לתהליך החינוך לבריאות של ארגון הדסה בתקופת המנדט, התקיימה פעולה רפואית ממסדית מטעם המדינה. מניתוח 30 ראיונות של רופאים ואחיות שפעלו בקרב עולים, עולה כי התקיים תהליך כוחני, שמטרתו כפולה: ביעור הבערות בתחומי הבריאות, וויתור על הרגלים נחשלים, כלומר סממנים תרבותיים מזיקים. היחס שגילו המטפלים לעולים היה רב ממדי ולא רק מתנשא. הסיבות לכך היו: רצון להפוך את העולים לחלק מהקולקטיב, התפיסה כי מחלות בקרב עולים הן סכנה לבטחון המדינה, הנעת המהגרים ליצירה של תרבות סינקרטיסטית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-62
Number of pages32
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה תרבות חברה
Volume6
StatePublished - 2004

Cite this