נשים פלסטיניות בישראל : זהות, יחסי כוח והתמודדות

סראב אבו רביעה-קוידר, נעמי ויינר-לוי

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר נשים פלסיטניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות מבקש להציע קריאה מחודשת של המושגים "התמודדות ו"סוכנות" בהקשר של נשים אלו כמשקפות הן מקורות כוח תרבותיים, כפי שמקובל להראות בשיח הפמניסטי המזרח-תיכוני, והן מקורות כוח הנגזרים ממצבן הלאומי הייחודי, קרי מהאפשרויות הטמונות המרחב הישראלי דווקא. המושג "התמודדות" מתייחס לאסטרטגיות הנוקטות בידי הנשים הפלסטיניות לנוכח מבני כוח מרובים, פלסטיניים וישראליים, שמכתיבים את תנאי חייהן, את זהותן, וכן את מרחבי הסוכנות הזמינים להן - כגון מדינה, פטריארכיה, משפחה, זוגיות, נישואים והשכלה. אסטרטגיות אלו מתבטאות בהתנהלות דיאלקטית בחברה הפלסטינית, בחברה הישראלית ובמרווח שביניהן. עם זאת, לעיתים נבצר מנשים לשאוב כוח מהמרחבים התרבותיים (פלסטיניים או ישראליים), והן פונות להתמודדות פסיכולוגית פנימית, המסתייעת בעולם הנפש הפרטי. האפשרות לנוע בין רבדים חברתיים לפסיכולוגיים תלויה במידת הקשיחות או הרפיון של מבני הכוח והשליטה שעמם הן מתמודדות. הספר מבקש להשמיע את הקול הנשי הפלסטיני החבוי ולבטא את ניסיון חייהן של נשים פלסטיניות. מן המאמרים המקובצים בו נובעת התובנה שמשמעות הדיכוי, אורחות החיים וההתמודדות היומיומית היא תלוית הקשר ומשתנה לפי המיקום הגיאוגרפי, הפוליטיקה, התרבות והחברה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages291
ISBN (Print)9789650205690
StatePublished - 2010

Cite this