סוציולוגיה בימי נתניהו: מגמות ביקורתיות בסוציולוגיה הישראלית בתחילת המאה ה-21

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק במגמות ביקורתיות בסוציולוגיה שנכתבה בתחילת המאה ה-21 (1996-2016) על ישראל, בישראל (בדרך כלל) ועל-ידי ישראלים. מושא הדיון הן גישות לחקר החברה במובן הכוללני של המושג. התקופה הנדונה מכונה "ימי נתניהו" משום שזה שני עשורים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מגלם במדיניותו ומסמל באורחותיו את שני כיווני ההתפתחות המכריעים של התקופה - נאו-ליברליזם ונאו-קולוניאליזם. טענת המאמר היא כי שני תהליכים אלו עיצבו את החברה הישראלית ואף את הסוציולוגיה שלה בתקופה הנדונה. המאמר נפתח בשני פרקי מבוא: הפרק הראשון עוסק בהקשרים החיצוניים והפנימיים, ההקשריים והאינטלקטואליים, שעיצבו את הסוציולוגיה בשני העשורים האחרונים. הפרק השני מציג את הסוציולוגיה של "שסעים חברתיים", בוחן את האופן שבו היא מגשרת בין סוציולוגיות העבר הממסדיות והביקורתיות וביניהן לבין סוציולוגיות ההווה. שני החלקים הבאים של המאמר עוסקים בהתמודדות של הסוציולוגיה עם שני התהליכים המרכזיים שהוזכרו - נאו-ליברליזם ונאו-קולוניאליזם. תחילה מוצגות שלוש תגובות שונות לנאו-ליברליזם - סוציולוגיה של פוסט-מודרניות, סוציולוגיה מרקסיסטית חדשה וסוציולוגיה בורדיאנית. לאחר מכן מוצגות שלוש תגובות שונות לנאו-קולוניאליזם: סוציולוגיה פוסט-קולוניאלית, סוציולוגיה פלסטינית בישראל וסוציולוגיה של הכיבוש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-68
Number of pages56
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume51
Issue number2
StatePublished - 2017

Cite this