סיר הבשר: כלכלת השוק ותהליכי החילון בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

עבודה זו מציגה תהליך שבו הקטגוריה "חילוניות" מקבלת משמעות חדשה, המובחנת מתהליך החילון. תהליך החילון שהמחבר מציג איננו מתרחש תוך כדי מאבק פוליטי (פרלמנטרי או חוץ פרלמנטרי) של קבוצות קונקרטיות ומימוש פוליטיקת זהויות מודעת לעצמה, כפי שהורגלנו לראות בכל האמור ביחסי דתיות חילוניות בישראל; המשמעות החדשה של החילון צומחת מתוך פרקטיקות של תרבות צריכה בעלות אופי גלובלי כחלק מעולמם היומיומי של יחידים כצרכנים. החילון מקבל פנים אחרות - לא תהליך אידיאולוגי אלא פרקטיקות של צריכה שמבצעות חילון "מלמטה" בחיי היומיום. בהקשר זה אפשר לומר כי תהליך הקומודיפיקציה המאפיין את הקפיטליזם המאוחר לא פסח גם על הפרשנות המוענקת לקטגוריית החילוניות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמראי מקום
Subtitle of host publicationזהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל
Editorsזאב שביט, גיא בן-פורת, אורנה ששון-לוי
Publisherמכון ון ליר בירושלים; הקיבוץ המאוחד
Pages253-283
Number of pages31
ISBN (Print)9789650207090
StatePublished - 2013

Cite this