סמי מיכאל - נסיך, מהפכן וריאליסט: הרומנים החברתיים של סמי מיכאל והסיפורת הישראלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הרומנים החברתיים של סמי מיכאל והסיפורת הישראלית: עשרת הרומנים שמיכאל כתב עד כה, המתכתבים כולם עם מסורת הרומן הריאליסטי והנטורליסטי האירופי, אינם עשויים מיריעה אחת. הם שונים זה מזה ברקע ההיסטורי והחברתי, בעלילה, בסולם המוסיקלי שבו הם נכתבו וכל כיוצא באלה. יחד עם זאת, כולם נסמכים על תבנית דרמטית אחת המשקפת את העמדות ההיסטוריוסופיות המרכזיות במפעלו האמנותי של סמי מיכאל. התבנית הזאת כוללת ציר עלילתי מרכזי, המעוצב במתכונת סיפור ההתבגרות או סיפור ההתפתחות ומשני צירי עלילה משניים, המשתלבים בציר המרכזי ומגדירים את גבולותיו החברתיים והקיומיים. רומנים אלה הם תופעה ייחודית בספרות הישראלית. כדי להבין אותה, את היתכנות צמיחתה, את מאפייניה האמנותיים ואת ההשתמעויות ההגותיות והמוסריות הנגזרות ממנה, יש לבחון אותה בהקשר היסטוריוגראפי חדש - כזה הלוקח בחשבון את הסצינה החברתית תרבותית המסוימת שבה צמח מיכאל בעיראק, בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, את הסצנה הספרותית שאליה נקלע כשהגיע לארץ, תחילה ליפו ואחר כך לחיפה, את פעילותו החברתית והפוליטית שעליה שקד במקביל לפעילותו הספרותית ואת מקורות ההשפעה הספרותיים שלו.
Original languageHebrew
Title of host publicationנסיך ומהפכן: עיונים בפרוזה של סמי מיכאל
Editorsיגאל שוורץ
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת גמא
Pages7-31
Number of pages25
ISBN (Print)9789657681251
StatePublished - 2016

Cite this