ספורט וחברה

אמיר בן פורת, יאיר גלילי, נטע האילן (Editor), רוני לידור

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הקורס עוסק במקומו ובתפקידו של הספורט בחברה המודרנית והפוסט-מודרנית וקושר את אירועי הספורט למבנה החברה והתפתחותה. כדי לתת הסבר ממצה באשר לטבעו, תפקידו ובעיותיו של הספורט המודרני, מחבר הקורס בין דיסציפלינות שונות (סוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה ומדע המדינה) ותאוריות שונות. בקורס יידונו סוגיות שונות לצד מחקרים שעיצבו את התחום. הסטודנטים ייחשפו לתאוריות מרכזיות בחקר הספורט והחברה, יתנסו בחשיבה ביקורתית ובניתוח תופעות מרכזיות בספורט המקומי והעולמי, תוך העמקת הידע בספרות המחקר העכשווי והמחקר המשיק. --
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages3
ISBN (Print)9789650610265 (book)
StatePublished - 2007

Cite this