ספר היובלים ומקורותיו הארמיים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח שתי סוגיות בספר היובלים המתבררות והמתבהרות לאור חיבורים הכתובים ארמית, שלא היו ידועים לנו עד גילוי מגילות קומראן. האחת, תיאור חלוקת הארץ בין בני נח. לתיאור זה מקבילה במגילה החיצונית לבראשית; השנייה, סיפור קבורת בני יעקב בכנען, אשר לו מקבילה בצוואת עמרם. כפי שנרמז בכותרת, המחברת סבורה שהמקורות הכתובים ארמית קודמים לספר היובלים, ושספר היובלים מוסיף עליהם ומעבד אותם בשל היכרות מעמיקה יותר שלו עם העולם ההלניסטי ובשל רצון להגיב לעולם זה. ואולם כיוון שבמחקר מצויות דעות הסוברות אחרת, תיבחן שאלת היחס בין ספר היובלים ובין המקור הארמי במהלך הדיון ללא הנחה מוקדמת.
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-174
Number of pages40
Journalמגילות
Volume8-9
StatePublished - 2010

Cite this