ספר היובלים: מבוא, תרגום ופירוש

Translated title of the contribution: The book of Jubilees

כנה ורמן (Translator), שלומית משולם (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"'ספר היובלים' הוא ספר עתיק המספר מחדש את המאורעות המתוארים בספר בראשית ובתחילת ספר שמות. הסיפור מחדש, או בלשון החוקרים משכתב, מעניק לקורא מידע באשר לזמנם של מאורעות קדם אלה, שכן מחבר הספר מפרט את זמנן המדויק של ההתרחשויות בציינו את מספר היובלים, השבועות והשנים שחלפו מעת בריאת העולם. כן לומד הקורא שבצד גיבורי ספרי בראשית ושמות פעלו מלאכי קודש, רוחות רעים ושר משטמה, והוא אף מתוודע לפרטים ולעלילות משנה הנעדרים מהתורה ואולם מצויים בחיבורים קדומים שכתבו יהודים בארץ ישראל ובאלכסנדריה ... 'ספר היובלים' נוטל חלק במחלוקת הנודעת מימי בית שני, כמה תורות ניתנו בסיני ובאיזה אופן נמסרו. קריאה בספר חושפת מחלוקות ונושאי דיון נוספים: מידת הפתיחות לתרבות ההלניסטית, הקבוצות הראויות להנהגה, לוח השנה וכמובן הפירוש הנכון לפסוקי התורה. הביאור לספר, המוצע במהדורה שלפניכם, עוקב אחר עמדותיו של בעל הספר ומאפשר לקורא להתחקות על עולמם הדתי והתרבותי של היהודים בעת העתיקה, על גווניו ועושרו. 'ספר היובלים' לא השתמר במהלך הדורות בשפת כתיבתו, עברית, ושרד בשלמותו רק בתרגומו לגעז. עם הגיעם של כתבי יד אתיופיים למערב, באמצע המאה הי"ט, התוודע העולם המערבי לספר ולהיקפו. בשנת 1861 התגלה תרגום לטיני של הספר ובשנת 1921 זוהו ציטוטים ממנו בכרונוגרפיה כתובה סורית. במחצית השנייה של המאה העשרים פורסמו רסיסים של כתבי יד בעברית ממערות קומראן. התרגום המוצע במהדורה שלפניכם הוא תולדה של קיבוץ כלל הנתונים המצויים בידינו בשפות השוות, ליבונם ושקליתם זה מול זה". -- מתוך דש הספר.
Translated title of the contributionThe book of Jubilees
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Number of pages627
ISBN (Print)9789652173805
StatePublished - 2015

Publication series

Nameבין מקרא למשנה - סדרת ספרים / ספריית דוד וימימה יסלזון
Publisherיד יצחק בן-צבי

Cite this