ספר הישר לרבנו תם: ?ספר? ישר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק ב'ספר הישר' לרבנו תם, בכתבי היד של הספר, השוואתם וההדרתם. המאמר מתמקד בשאלת התהוותו ועריכתו של הספר ובסוגיית הפער בין הבטחת הקדמה שהבטיחה טיפול שיטתי בבעיית נוסח התלמוד ודרכי הטיפול בו, הבטחה שלא קויימה, לבין גוף הספר הנטול כל עיסוק מובהק בשאלות אלו. המאמר מתייחס גם לפולמוס שבין רבנו תם לר' משולם בן נתן מלאון.
Original languageHebrew
Title of host publicationדרך ספר
Subtitle of host publicationשי לזאב גריס
Editorsאבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם (רמי) ריינר
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages157-170
Number of pages14
ISBN (Print)9789657778845
StatePublished - 2021

Cite this