ספר, ילדות: נובלה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הנובלה 'ספר, ילדות' כתובה בקול בתו הצעירה של לוט. היא מדברת מלב סדום התנ"כית כמו מלב תל אביב המודרנית, כורכת זמנים וחללים ובתי אב. סיפור משפחתה הגרעינית - לוט אביה, אשת-לוט אמה ואחותה הבכירה - כמו מתאר מאז והלאה את סיפור בתי מו-אב כולם.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Number of pages96
StatePublished - 2006

Publication series

Nameושתי מחלקה ספרותית
Publisherרסלינג

Cite this