עבודה סוציאלית חושבת שינוי: אתנוגרפיה פרפורמטיבית על עבודה סוציאלית ביקורתית

יובל סער-הימן, מיכל קרומר-נבו, נור שמעי, סיון כרמל, אילנה מירמוביץ, ליאורה זייתון-אריכא, נועה גלעדי, סילבינה אוליקי, לילך בנדרקר, כפיר בר-יוסף, שמרית גושן, עידית זמיר, רועי זנדני, ארנון לוי, הדס שלם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

באתנוגרפיה פרמורמטיבית זו מוצג סיפורה של קבוצת עובדים סוציאליים, אשר עוסקת בבירור אישי ומקצועי בסוגיות של עבודה סוציאלית ביקורתית. אתנוגרפיה פרפורמטיבית (performance ethnography) היא שיטה חדשנית במחקר איכותני, אשר עושה שימוש בכלים דרמטיים, במקרה זה - שיח רב-משתתפים, כדי לגשר בין תיאוריה, חוויות אישיות ומחקר, הוראה ולמידה. מצד תכניו מציג המאמר דיון רפלקסיבי הממקם את האישי והמקצועי בעבודה סוציאלית בהקשר של יחסי כוח. תוך כדי כתיבה אישית ועיסוק בסיפור טיפול נידונות שאלות כמו מהי עבודה סוציאלית ביקורתית, ומהי פעולה ביקורתית. בנוסף מתבררים מושגים כמו פרקטיקה חסרת נחת, התנגדות, נקודת מבט ומיקום עצמי, לדבר אמת מול כוח, להיות נגוע, הכלה של מורכבות ופוליטיקה של תקווה. מצד מבנהו מציג המאמר את הקבוצה כמדיום חיוני לקיומה של רפלקסיביות ביקורתית ולהפיכת מושגים תיאורטיים מתוך העבודה הסוציאלית הביקורתית, המהווים אובייקט ללימוד פורמלי, למושגים חיים, הנושאים משמעויות אישיות ייחודיות, וגם השלכות לפרקטיקה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)655-680
Number of pages26
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number3
StatePublished - Sep 2017

Cite this