עבודה סוציאלית מודעת-עוני: פרדיגמה חדשה לפרקטיקה עם משפחות בעוני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אף על פי שמקצוע העבודה הסוציאלית מונה בין מחויבויותיו עבודה עם אנשים החיים בעוני וכן מאבק לשינוי חברתי, טוענים חוקרים כי חסרה למקצוע "מודעות-עוני". עם זאת, לא ברור מה כוללת מודעות כזו ומהן השלכותיה לפרקטיקה. מאמר זה מציע לראות בעבודה סוציאלית מודעת-עוני פרדיגמה חדשה, כלומר, מערך סדור של הנחות יסוד תיאורטיות ועמדות ערכיות אשר מעצבות את הפרקטיקה. פרדיגמה זו מקשר בין תיאוריות עוני חדשות לידע המתפתח בתחום של עבודה סוציאלית ביקרותית. הפרדיגמה כוללת ארבעה בסיסים: הבסיס האפיסטמולוגי עוסק בשאלות - איך אנו יודעים? ומהו הידע העומד לרשותנו בבואנו להעריך את מצבם של משתמשי שירותים או לתכנן תוכנית טיפולית? הבסיס האקסיולוגי עוסק בשאלה - כיצד תיראה פרקטיקה מודעת-עוני? לסיכום המאמר נדונים יתרונותיה של הפרדיגמה והאתגרים שהיא מציבה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)301-321
Number of pages21
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ה
Issue number3
StatePublished - Sep 2015

Cite this