עבודת שדה בקרב אומני פאס, מרוקו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר זה ברצונה של המחברת להדגיש היבט מרכזי בעבודת השדה שלה, והוא ערכו של המבט הרחב והפתוח הדוחה הן אבחנות א-פריורי בין עיקר וטפל והן היצמדות לתכנית מחקר מוכנה מבעוד מועד. לדעתה, מבט המייחס ערכים זהים לגדול ולקטן, למקובל ולחריג, למתוכנן ולאקראי, מאפשר להבחין בדברים אשר בלעדיו היו סמויים מן העין. מבט כזה מאפשר להכיר את ה"רוח" (או האפיסטם) של שדה המחקר, מעצב מחדש את מחקרו ואת הכרתו של חוקר השדה, ופותח דלת לתובנות מפתיעות ורבות ערך. המאמר מציג דוגמאות המלמדות כי היכולת לקלוט תופעות שבתחילה הן סמויות באה רק לאחר זמן שדה מצטבר ופתיחות למה שהוא מזמן. המחברת טוענת שהתצפית המשתתפת, המתודה העיקרית שלה – על אף שימיה כימי האנתרופולוגיה כמעט – עודנה המתודה הטובה ביותר להכיר את השדה כאשר משלבים בה תובנות מההגות הפוסטקולוניאלית והביקורתית. לסיום, היא מסבירה כי עם הניסיון מכירים (או נאלצים להכיר) בכך שלחוסר מובניות, לספונטניות, ולשדה עצמו יש חלק רב מאד בעיצוב המחקר. מאפיינים אלה טומנים בחובם, לדעתה, תובנות חשובות הרבה יותר ממה שמספקות טבלאות בקרה רציונליות ושאלות מחקר מנוסחות באופן מדויק והרמטי מבעוד מועד. כפי שהיא מראה, דווקא ה"כניעה" למציאות המקומית מאפשרת להגיע להבנה טובה יותר של המקומי והגלובלי ושל הקשרים שבין סיפורים פרטיים לשאלות רחבות יותר.
Original languageHebrew
Title of host publicationהשדות באפריקה
Subtitle of host publicationחוויות של מחקר והבניית ידע
Editorsרות ג'יניאו, נועה לוי, לין שלר
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages31-47
Number of pages17
ISBN (Print)9781618387714
StatePublished - Oct 2016

Publication series

Name עכשיו אפריקה
Publisher פרדס הוצאה לאור

Cite this