עדויות לזיהוי ולפיענוח של השתמעויות בעיתונות הכתובה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

אבחנה שהציע גרייס (Grice 1975) בין שני סוגי השתמעויות (אימפליקאטורות) מוסכמת ושיחתית, והכלים שסיפק לאיתורן הם בעלי חשיבות עליונה במחקר הפרגמאטי. מגוון משלבים וסוגות משופעים בדוגמות להשתמעויות ומספקים הזדמנויות רבות ליישום התיאוריה של גרייס הלכה למעשה. המאמר ייבחן כתבות וראיונות שהתפרסמו בעיתונות הכתובה משנת 2004 ואילך. ייחודם של הטקסטים הוא שיש בהם לצד השתמעויות גם עדויות מטא-טקסטואליות לכך שהכתב או אדם אחר איתר אותן או פיענח את תוכניהן. המחברת תציע מודל לדיון בעדויות הללו ותראה כי התיאוריה של גרייס איננה רק כלי לחוקר הפרגמאטיקה כי אם גם ראי של ממש לתהליך האינסטינקטיבי של פענוח השתמעויות (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - כרך ה'
Subtitle of host publicationקובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-התרבותי
Editorsרינה בן-שחר, גדעון טורי, ניצה בן-ארי
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages417-431
Number of pages15
StatePublished - 2010

Cite this