"עדים במדים" ככלי לתגמול המשאב האנושי בצה"ל: תפיסת המפקדים את השפעת המסע לפולין על פקודיהם

טלי אפלבוים-חזן, יניב פוריה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקרים בתחום ניהול משאבי אנוש והתיירות מתעלמים כמעט לחלוטין מהשימוש שנעשה בתיירות מורשת ככלי לתגמול המשאב האנושי. "עדים במדים", המסע לפולין בו משתתפים משרתי הקבע בצה"ל, הינו דוגמה לשיטת תגמול שמטרתה להשפיע על המשאב האנושי. מחקר חשיפתי זה מטרתו לבחון את: (1) תפיסת המסעבעיניי המפקדים השולחים את חייליהם למסע בפולין (2) תפיסת התועלות, מנקודת המבט של המפקדים, ביחס להשפעת מסע "עדים במדים" על פקודיהם. לאור אופיין של מטרות המחקר, אומצה אסטרטגיית מחקר איכותנית. תוצאות המחקר מתבססות על 24 ראיונות עומק חצי מובנים עם אנשי צבא קבע שלקחו חלק במסע לפולין, ועל ארבעה ראיונות פתוחים עם מי שמעורבים בניהול ומיסוד המסע. הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו בשיטת הניתוח הנושאי. באשר למטרה מספר אחת, נמצא כי המסע לפולין נתפס על ידי המפקדים כסוג של צ'ופר/מתנה ופרס עבור התבלטות לטובה של פקודיהם. באשר למטרה מספר שתיים, תוצאות המחקר מלמדות כי לראיית המפקדים, מההשתתפות במסע עולות מספר תועלות לצבא: (1) הארכת השירות הצבאי של החייל (2) עיסוק החיילים בחינוך נושא השואה ולקחיה ביחידתם בתום המסע (3) שיפור בתפיסת תדמית הצבא ו-(4) השקעת מאמץ בעבודה בהשוואה לתקופה שלפני המסע. למחקר תרומה לספרות בניהול משאבי אנוש בפרט, כמו גם תרומות לשדה הניהול. ממצאי המחקר סוללים את הדרך למחקרים אודות ההשלכות האפשריות של פעילות מורשת על ארגונים עסקיים וציבוריים. במישור המעשי, התובנות שעולות ממחקר זה רלוונטיות לניהול מסע "עדים במדים" כמו גם להבנת השלכותיו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-20
Number of pages20
Journalהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
Volume6
Issue number2
StatePublished - 2021

Cite this