'עטוף בטלית (?) ולא נושא חרב': דיון חוזר בפרשת הרצח של פריסקוס היהודי בפריז בשלהי מהמאה השישית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

שאלת המעורבות של יהודים בפשיעה באירופה של ימי הביניים נדונה במחקר מעת לעת אך לא בשיטתיות. המאמר עוסק בפרשת הרצח המתועד הקדום ביותר שבה היו מעורביפ יהודים באירופה של ימי הביניים. הפרשה המסופרת בידי גרגוריוס מטור בחיבורו הגדול: עשרת ספרי ההיסטוריה. היא נסובה סביב הרצח של פריסקוס היהודי בידי המומר החדש פאתיר, רצח שהתרחש בממלכת נוסטריה הפרנקית בשנת 581 או 582, כששלט בה המלך כילפריק. המאמר מבקש לגעת בשלושה תחומים: נוצרים ומומרים, דמותה של הספרות התלמודית בענינ הנוצרים, ואלימות פנים דתית ובין דתית. במוקד המאמר המחבר יציע קריאה צמודה של המקור ובעיקבותיה פרשנות אפשרית לנסיבות שהובילו למעשה האלים ולדרך שבה תואר בכתביו של גרגויוס מטור. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationורב יעבוד צעיר
Subtitle of host publicationמיתוסים וסמלים בין יהדות ונצרות – שי לישראל יעקב יובל
Editorsרם בן שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages87-109
Number of pages23
ISBN (Print)9789657791882
StatePublished - Mar 2022

Cite this