עיסוק בדימוי הציבורי במהלך דיון בבעיות הוראה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר מסבירים המחברים תחילה את המושגים "דימוי ציבורי" ו"עבודת דימוי ציבורי", לאחר מכן מדגימים באמצעות כמה דוגמאות ממחקר שערכו, את ההשלכות של העיסוק בדימוי הציבורי על למידת מורות, המחברים מסכמים בדיון קצר ובנקודות להמשך חשיבה.
Original languageHebrew
Title of host publicationעושים בית ספר
Subtitle of host publicationידע מעשי על מנהיגות פדגוגית
Place of Publicationירושלים
Publisherאבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית
Pages307-316
Number of pages10
StatePublished - 2016

Cite this