עיסוק בתחום עניין אצל אנשים המאובחנים עם אוטיזם: משאב או מכשול?

עידית כץ, אן רננינגר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בקרב אוכלוסייה של ילדים או אנשים שהתפתחותם תקינה, עניין בתחום או בנושא מסויימים נחשב למשאב מקדם, הנתמך ומקבל עידוד מהסביבה. אין זה המצב כשמדובר בילדים או אנשים המאובחנים עם אוטיזם. העיסוק בתחום עניין אצל אוכלוסייה זו מוגדר כ"פתולוגי" ו"כפייתי", כזה הפוגע בלמידה של חומר חדש שאינו בתחום העניין ומגביל אותה, ואף מחבל ביכולת לפתח יחסים בין-אישיים תקינים. המחקר הנוכחי ערך בירור ראשוני וחלוצי של תופעה זו. 20 שאלונים אינטרנטיים פתוחים הועברו בכתב לעשרה צעירים עם אוטיזם המתפקדים בתפקוד גבוה, ולעשרה צעירים שהתפתחותם תקינה. ניתוח תמטי העלה כי עוצמת הרגש החיובי שמביעים אנשים עם אוטיזם כלפי תחום העניין שלהם, הדרך שבה הידע שלהם על תחום העניין מאורגן, כמו גם התייחסותם להכוונה, לרצונות ולערכים של הסביבה האנושית הקרובה מסבירים את היות תחום העניין מכשול, ולא משאב. הדיון עוסק בשאלה, כיצד ניתן לנצל את המאפיינים הייחודיים של תחום העניין ולהופכם למשאבים שיקדמו את הסתגלותם של אנשים עם אוטיזם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-30
Number of pages20
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ו
Issue number47
StatePublished - 2018

Cite this