עירוניות, קיימות וגנים עירוניים: לקראת תפיסה חדשה של המרחב הציבורי בעיר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה בוחן את תפקידם של גנים ציבוריים בעיר ואת האופן שבו תכנונם משפיע על עירוניות וקיימות עירונית. מתאר את התפיסה המודרנית של שטחים ציבוריים פתוחים, התפתחות הנחיות לשטחים ציבוריים פתוחים בארץ ובעולם. מוצגות תוצאות מחקר לגבי שטחים ציבוריים פתוחים בארץ, האם אין מהם מספיק? כמה משתמשים בם התושבים? מה תחושות התושבים לגביהם. המטרה לנסח תפיסה חדשה לצרכי הציבור לגבי רחובות, גנים ומוסדות ציבור. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקולי קיימות בעיצוב גנים בערים בישראל
Editorsיצחק שנל, אנדה רוזנברג, גלעד רונן
Place of Publicationתל אביב
Publisherההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב
Pages327-361
Number of pages35
ISBN (Print)9781618380876
StatePublished - 2014

Cite this