עיתונות היישוב והמאבק בתפוצה למען שוויון אזרחי 1939-1929

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המאמר היא ללמוד באמצעות כתבות בעיתונות היישוב (הארץ-ישראלי) בשנות השלושים, לפני השואה, על המבט מתוך היישוב שהזדהה עם מאבקים למען שוויון אזרחי שנערכו באותה עת ביהדות מזרח אירופה ומרכזה. המאמר מתמקד בכתבות שראו במאבקים אלה ביטוי לשאיפה לשוויון אזרחי בין יהודים ללא-יהודים גם בהיותם מיעוט בגולה ולא רק בארץ ישראל. המכנה המשותף לכתבות בנושא היה השימוש במונח 'גטו' כמבטא הפליה אזרחית. הכתבות סימנו את המאבק ב'גטו' כמאבק למען נורמליות יהודית, שביטויה היה לא בנטישת הגטו אלא בנטישת ערך ההסתגרות שבו, ולא בשלילת ההשתלבות אלא בנטישת היבט ההתבוללות שבה. בהדרגה, ככל שהתרחבו גזרות ה'גטו' לתחומים רבים יותר, וככל שהמאבק נגדן נתפש כחסר סיכוי יותר, התחזקה התפישה שזיהתה את עצם הוויית הגטו כסכנה הגדולה ביותר לקיום היהודי. היה בכך ביטוי למתח פנימי שאפיין את השיח הפוליטי הציוני מראשיתו, ואשר החריף מאוד בתקופה זו של שנות השלושים. לפי תפישה זו, השתתפות היהודים במאבק לאמנציפציה כקבוצת מיעוט, והחתירה להקמת ישות של קבוצת רוב יהודית בארץ ישראל, ביטאו בה בעת סתירה והשלמה הדדית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל
Subtitle of host publicationדימויים, ייצוגים וגבולות
Editorsאופיר עבו , תניא ציון-וולדקס
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages285-308
Number of pages24
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - 2020

Cite this